A knight of the folding-stick: making the concertina

 Binnenzijde van de concertina. Bugra zichtbaar.

Inside  view of  the concertina with Bugra visible.

 Gevouwen concertina. Buitenzijde met gekleurd Japans papier.

 Folded concertina. Outside view with colored Japanese paper.

 Het vouwen van de concertina. Hiervoor gebruik ik graag dit kleine hulpmiddel.

The folding of the concertina. For this, I like this little tool.

In deze reeks wordt het boek: “The Poetical Vagaries of a knight of the folding-stick of Paste-Castle” ingebonden. Een prachtig titel voor een prachtig boek. Voor de concertina is gebruik gemaakt van een Bugra-papier. Op dit papier is een “frottage” aangebracht van hout. Op de andere zijde worden stroken van Japans papier aangebracht.

In this label, the book “The Poetical Vagaries of a Knight of the FoldingStick or Paste-Castle  will be bound. A wonderful title for a wonderful book. For the concertina a Bugra paper was used. On this paper is a frottage  ​​of wood printed. On the other side there are strips of coloured Japanese paper.

BLOG