Gastenboeken en protocollair bindwerk

Doorheen de jaren heeft Handboekbinderij Toon Van Camp ruime expertise opgebouwd in het vervaardigen van protocollair bindwerk. Zo vervaardigden we reeds gastenboeken voor onder meer de Senaat, gemeentebesturen en diverse verenigingen, en presentatiemappen voor onder meer de Stad Antwerpen en de Dienst Adel en Ridderorden.