A recept of blue: covering the case

De omslag wordt tenslotte bekleed waarna het boekblok kan worden aangebracht.

The case is finally  covered after which the book block can be applied.

Het juiste patroon wordt bepaalt.

The correct pattern is determined.

Door de onderliggende linnen draden wordt op sommige plaatsen meer leder afgeschuurd dan op andere.

Because of the underlying linnen thread the leather is sanded, in some places more than in others,.


Vervolgens wordt het leder geschuurd en geschuurd en geschuurd,…. tot men tevreden is van het resultaat.

Then the leather is sanded and sanded and sanded, …. until one is satisfied with the result.

BLOG