A recept of blue: preparing the case

 

 Vervolgens word de omslag op maat gemaakt. Centraal is de houten “rod” gepositioneerd.

Then caseis created. Central is the wooden rod” positioned.

 Bij opening van het boek wordt het scharnier goed zichtbaar.

 Upon opening the book, the structure of the hinge is clearly visible.

,
Nadat het boek genaaid is wordt er een beschermblad toegevoegd.

After the book is sewn, a protective sheet is added.

BLOG