Alles over het vergulden: building up designs

Het vervaardigen van mijn boekbanden ……..(is het een “handgebonden boek? (craft) “designboekband” (design) of een “kunstboekband” (art)? Ik kan mij wel vinden in de visie van Philip Smith die de “creative maker” als een versmelting van designer, artist & craftsperson beschouwd). Het vervaardigen dus van persoonlijk boekbanden is voor mij een procesmatig gegeven. Voor ik aan zulk een boek begin bepaal ik eerst het concept: kleurgebruik, materiaal, technieken, bindwijze,….Doorheen het binden wordt dit concept verder uitgewerkt, opgebouwd en verfijnd. Ik werk dus nooit een ontwerp voor het binden uit maar laat het groeien tijdens binden zelf. Hierdoor ontstaat een voor mij vruchtbare wisselwerking met het boek en de gebruikte materialen. In bovenstaand ontwerp ben ik uiteindelijk gekomen tot het gebruik van de strucuur van oksels en liezen van het kangeroe leder.

When making my bookbindings…… (is it “handbookbinding” (craft), “designbookbinding” (design) or bookbindingart (art)? I agree with Philip Smith who says that the “creative maker” is a mix of the designer, artist and craftsperson.). So, when making my bookbindings this is a process on his own. Before i start on such a book i clear out the concept: colours, materials, (binding-) techniques,… Through binding the book i work out, build up, refine this concept. I just let it grown when binding.

BLOG