Another rebacking: Finnished book

 

Tenslotte word het nieuwe leder op de rug aangebracht.Hierover wordt het originele rugleder. Het nieuwe leder wordt tenslotte op kleur gebracht. Bovenstaande foto’s geven een indruk van het eindresultaat.
Finally the new leather  is put on the back. Then follows the original spine. The new leather is  brought to color. The above pictures give an impression of the final result.

BLOG