Another rod-binding: Cover

De omslag werd opgebouwd uit  karton afkomstig  uit een oude stock van een boekbinder. Het bord is uitzonderlijk hard. Dit maakt het schuren tot een lastig karwei. Ik ben dit soort karton nog nergens tegengekomen. De rug is een half rondje. De “rod” van de rod-binding.

The cover was made ​​of board from an old stock of a bookbinder. The board is exceptionally hard. This makes grinding a difficult task. I never seen something simular.    The back is a half circle rod. The rod” of the binding.

BLOG