Best book about bookbinding 2011: Micheline de Bellefroid 1927-2008

“Micheline de Bellefroid, 1927-2008” is verschenen bij Musée royal de Mariemont, naar aanleiding van de gelijknamige tentoonstelling.
In het boek zijn naast  enkele studies, persoonlijke herinneringen van vrienden en collega’s ongeveer 50 banden weergeven. Deze banden worden telkens vergezeld van soms verschillende ontwerpen en voorstudies. Micheline is ook bekend van het ontwikkelen van kromekote, een papier decoratietechniek en was een van de eerste boekbinders die computers gebruikte bij het ontwerpen van een band.
Dit boek is een prachtig standaardwerk. Te verkrijgen in losse katernen of in gebonden versie.

Voor meer info zie http://www.musee-mariemont.be/index.php?id=9368
De tentoonstelling loopt nog tot februari 2012

Micheline de Bellefroid, 1927-2008 was published by Musée Royal de Mariemont, for the exhibition at the museum.

The book contets some studies, personal memories of friends and colleagues  and about 50 bookbindings shown. These bookbindings are always accompanied by some different designs and studies. Micheline is also known for developingkromekote“, a paper decoration techniques and was one of the first bookbinders that used computers for making the designs.

This book is a beautifull referencework. Available in loose quires or in bound version.

For more information see http://www.musee-mariemont.be/index.php?id=9368

The exhibition runs until February 2012

BLOG