Bookbinding techniques of the past: Reliure Jotau

Reliure Jotau:
Deze industriële boekband ontstond in het boekbindatelier van Taupin  en Brodard. Dit gebeurde in de late jaren 1920.De naam  JOTAU  is afgeleid van JOseph TAupin.
De bekende boekbinder Pierre-Lucien Martin heeft deelgenomen aan de voorbereiding van deze bindwijze. Het materiaal dat gebruikt werd voor deze boekbanden waspollopas”, een soort kunsthars dat erg lijkt op Bakelite. Enkele belangrijke nadelen waren de vrij  hoge kostprijs en de kwetsbaarheid. Na verloop van tijd werd duidelijk de hoeken en scharnieren broos werden en en snel afbraken.
De toepassing van deze boekbindwijze lijkt niet te hebben geduurd tot na 1933. 


Reliure Jotau:

This kind of industrial bookbinding rose in the bookbinding studio of Brodard  and Taupin. This happened in the late 1920. The  name JOTAU  is derived from JOseph TAUpin.
The famous bookbinder Pierre-Lucien Martin has participated in the preparation of this binding. The material used for these bindings was “pollopas”, a kind of resin that is very similar to Bakelite. Some major drawbacks were the relatively high cost and vulnerability. Over time it became clear the corners and hinges were brittle and broke quickly.
The purpose of this book binding method does not seem to have lasted up to 1933.

BLOG