De baas van alles: paint

Tenslotte wordt het geheel geschuurd met een fijn schuurpapier Hierdoor wordt de onderliggende lederstructuur zichtbaar.
Finally, the whole is sanded with a fine sandpaper. By doing this  the underlying structure of the leather is getting visible.

 

Vervolgens wordt het glow-up medium aangebracht. Dit gebeurd letterlijk met de grove borstel. 
Then the glow-up medium is applied. This happened wit the coarse brush.

BLOG