De baas van alles: The spirit of the cat

Maar… wanneer het donker is, kan het gebeuren dat je de geest van de kat kan zien.

But … When it’s dark, it can happen that you can see the spirit of the cat.

BLOG