Deezen schat: Vandercook Universal II

Voor een indruk van het drukproces: bekijk ook bovenstaande video.

For an impression of the printing process: watch the video above.

Het cliche voor de omslag.

The cliché of the cover.

Marc in actie: elk vel wordt stuk voor stuk en met de hand gedrukt.

Marc in action: each sheet is printed individually and by hand.

Voor het eigenlijke drukken begint wordt eerst een proef gedrukt. Laatste correcties worden gemaakt.
  
Before the actual printing is started,  A testpage is first printed. Latest corrections are made.

De letters opgesteld in de pers per 2 pagina’s.

The letters placed in the press.

Het atelier van Marc, met de pers klaar voor gebruik.
The workshop of Marc, the press is ready for use.

De loden letters worden volgens de opmaak geordend.

The casted text is arranged according to the layout.

Voor het drukken die ik een beroep op Marc Gerené. Hij is de gelukkige bezitter van een Vandercook Universal II pers. Van deze pers zijn er slechts een 50tal exemplaren gemaakt. Heden ten dage zijn hiervan slechts 6 persen in omloop. De enige pers die zich in Europa bevindt is die van Marc. De vijf overige bevinden zich in de USA en Canada. Voor meer info over de Vandercook persen zie: http://vandercookpress.info/

Marc leverde hier prachtig werk af. De contactgegevens van Marc Gerené:

Email: [email protected]
Tel: 0032 (0) 494 26 48 26

For printing I did relying on Marc Gerené. He is the proud owner of a Vandercook Universal II press. Of these press, there are only a 50tal copies made​​. Today these are only 6 presses in circulation. The only press which is located in Europe is the one of Marc. The other five are located in the USA and Canada. For more information on the Vandercook presses see: http://vandercookpress.info/

Marc did a great job out here. Contact Marc Gerené:

Email: [email protected]

Tel: 0032 (0) 494 26 48 26

BLOG