Edgard Claes: Künstlerische Bucheinbände in Polycarbonat

Vooraanzicht.

Front view.

Kangoeroe leder. Handvergulden van de cirkels (ik heb ze niet geteld, maar het zijn er veel). Surfacegilding met tinten. Titelvergulden op de naaibanden.

Kangaroo leather. Handgilding of the circles (I have not counted them, but there are many). Surfacegilding with shades. Gold title on the sewing tapes.

 Enkele gaten voor een goede verluchting.

Some holes for  a proper ventilation

Doublures van ruwe surface gilding met vlakken surface gilding die doorlopen vanuit de voorkant van de omslag.

Pastedowns of rough surface gilding and gilded  surfaces that extend from the front of the cover.

Ik heb juist ontdekt dat dit mijn 100ste post is op mijn blogje. Dat betekent dat we a rato van 1 post per week toch al 100 weken bezig zijn in boekbindland. En voorlopig is er nog inspiratie genoeg om op dezelfde weg verder te gaan.

Bovenstaand boek is een Single Hinge Binding. Het boek is het zeer goede boek van Edgard Claes, over zijn innovatieve bindwijze. Het ontwerp van de  boekband is een reactie op vele hedendaags boekbanden waar subtiele aardse tinten en zachte pastelkleuren overheersen. Aan dit boek vind je 2 uitgesproken kleuren en veel, heel veel bladgoud, en weinig subtieliteit. Uiteraard mag een gouden snee niet ontbreken.

I just discovered that this is my 100th post on this blog. That means we have, a rate of 1 post a week, already spent 100 weeks in the world of bookbinding. And there is inspiration enough to continue on that course.

 The above book is a Single Hinge Binding. The book is the very good book by Edgard Claes about his innovative method of binding. The design of bookbinding is a reaction on the many contemporary bindings where earthy tones and soft pastel colors dominate. This book contains two distinct colors and lots, and lots of gold leaf. Of course there is also edge gilding.

BLOG