Edge gilding business cards: a pile of gold

Voor een klant: het sneevergulden van visitekaartjes. Op ambachtelijke wijze en met echt goud. Het resultaat: een stapel blinkend goud

For a client: the edge gilding of business cards. Traditional way and with real gold. The result: a pile of shining gold.

BLOG