Exhibitions & co

Sommige werkjes zijn minder vanzelfsprekend maar des te leuker. Hier zie je het vergulden van een kogelgat voor Andy Wauman ( http://www.andywauman.com ) en zijn tentoonstelling “The golden bullet that takes a million years to hit”.  Van 5 februari tot 11 maart 2012 in DEWEER gallery  (deweergallery.com)

Some things are less obvious but are more fun. Here you see the gilding of a bullethole for Andy Wauman (http://www.andywauman.com) and his exhibition “The golden bullet That takes a million years to hit.” From February 5 to March 11, 2012 in DEWEER gallery (deweergallery.com)

In de  galerij van Meander Medisch Centrum in Amersfoort zal ik deelnemen aan de tentoonstelling van Kunstenvliegwerk. De tentoonstelling loopt van 11 februari tot 15 mei 2012. Er zullen 6 boekbanden van Boekbinderij Toon Van Camp te zien zijn. Bovenstaande afbeelding is de band voor mijn Socotra-boek dat eveneens te zien zal zijn. Voor meer info http://www.kunstenvliegwerk.info

In the gallery of Meander Medical Centre in Amersfoort, I will participate in the exhibition of KunstenVliegwerk. The exhibition runs from February 11 to May 15, 2012. There will be six of my bookbindings on display. The above image is from  my Socotra book also on display. For more information http://www.kunstenvliegwerk.info

Tenslotte zal ik een lezing houden op Choke2012. De lezing behandelt enkele nieuwe  trends in het hedendaags handboekbinden. Voor meer info zie: http://choke2012.tumblr.com/

Finally, I will give a lecture on Choke2012. The lecture will discuss some new trends in contemporary handbookbinding. For more information see: http://choke2012.tumblr.com/

BLOG