K118: Board attachmentDe borden zijn samengesteld borden. Hiervoor worden 1,6 mm kartons op elkaar gekleefd. Aan elke zijde worden registerpapieren gekleefd. Nadien worden de borden geschuurd. Tenslotte worden de borden met de touwen en de perkamenten flapjes vastgemaakt aan het boekblok. De flapjes worden deels onderaan en deels bovenaan het bord bevestigd.

The boads are laminated boards. For this purpose 1.6 mm cartons are glued together. On either side of teh boards are papers glued. Afterwards the boards are sanded. Finally the cords and parchment flaps toare used attached the boards to the book. The flaps are placed partly underneath and partly above to boards.

BLOG