Passé-carton/Franse Band: Sanding & bands

Het plaatsen van de valse ribben.

Putting on the false bands.

Bovenaanzicht met kaphoekjes.

Topview with back cornering.

Geschuurde borden. Let op de mica plaat: een zeer efficiënte alternatief voor de valse katernen. Zie ook de Cockrambinding.

Sanded boards. Notice the mica plate: a highly efficient alternative to the fake signatures. See also Cockrambinding.
 

Het schuren van de borden: schuren en schuren en nog eens schuren,…..

Sanding the boards: sanding and sanding and sanding again,…..

BLOG