Passé-carton/ Franse Band: The book

Inleiding: In deze serie wordt een impressie gegeven van het vervaardigen van een standaard Franse band. Een impressie van de verschillende stappen en handelingen ,… Hierdoor kan men een beter beeld bekomen van het ontstaansproces van deze bindwijze. Het opzet is dus niet om een handleiding van “de Franse band” te maken,… hierover zijn er reeds heel wat publicaties verschenen,… maar eerder van “een Franse band”. Ik vertrek vanuit een concreet boek, en een concrete vraag van de klant,… Hierdoor maak ik bepaalde keuzes om stappen al of niet te doen,… Het betreft ook een standaard Franse band. De bindwijze is dus functioneel (en geen kunstboekband op zich),… Hierdoor kan de prijs concurrentieel gehouden worden (tot tevredenheid van de klant), en worden steeds de meest hoogwaardige materialen gebruikt voor het binden (wat het boek ten goede komt).
Het boek is een prachtuitgave met etsen en gedrukt op handgeschept “Holland” papier. Het boek is nog in zijn voorlopige papieren binding, ooit gerepareerd met plakband (!!) en bestaat voor een groot deel uit losgekomen katernen : zie bovenstaande foto’s

Introduction: This series is just an impression of making a standard Passé-carton. An impression of the various steps and actions in the manufacture of -this kind of bindings, The intent is not a manual of “Thé Passé-carton there are already many publications on this subject, but rather about”a Passé-carton”. I start from a specific book and an actual customer demand, So I make certain choices in what I do or not do Its also a “standard Passé-carton”, so the binding is functional (it’s not an artobject),… This kept the price competitive (to the satisfaction of the customer), but always are the highest quality materials used to bind (what the book will benefit).
The book is a de luxe edition with engravings and printed on handmade Holland paper. The book is still in its original paperwrap, once it is repaired with tape (!) . It consists a lot of detached signatures: see photos
above

BLOG