Petrus Alamire : Sewing of the book.

In opdracht van Exponanza en Amuz  maak ik een replica van het bekende Mechels Koorboek van Petrus Alamire.

Het
boek zal te bezichtigen zijn  op de tentoonstelling: “Petrus Alamire,
meerstemmigheid in beeld”  in de Antwerpse Kathedraal van 19 augustus
tot 22 november
(http://www.amuz.be/nl/concert/tentoonstelling-petrus-alamire-meerstemmigheid-in-beeld-2/)
Verder zal het ook gebruikt worden tijdens de concerten van Aequalis ( http://www.amuz.be/nl/concert/aequalis-marco-mencoboni-7/) tijdens  Laus Polyphoniae.

Commissioned by Exponanza and Amuz I made a replica of the famous “Mechels” Choir Book of Peter Alamire.
The book will be on display at the exhibition, “Peter Alamire, meerstelmmigheid in beeld in Antwerp Cathedral from August 19 to November 22.
(http://www.amuz.be/nl/concert/tentoonstelling-petrus-alamire-meerstemmigheid-in-beeld-2/)
Furthermore, it will also be used during the concerts of Aequalis (http://www.amuz.be/nl/concert/aequalis-marco-mencoboni-7/) during Laus Polyphoniae.

 

 

Aangeleverde drukvellen (schoon gesneden  ongeveer 64 op 88 cm) worden gevouwen. Het boekblok wordt vervolgens samengesteld. Een verassend arbeidsintensieve bezigheid.

Delivered printed sheets (clean cut about 64 to 88 cm) to be folded. The book block is then assembled. A suprisly labor-intensive activity.

 Een doorkijkje tijdens het naaien.

 A glimpse while sewing.

Het boek wordt genaaid op 8 dubbele, op liggende touwen met dezelfde indeling als het origineel.

The book is sewn on 8 double cords with the same format as the original.

Meer info/ More info:
Exponanza
Laus Polyphoniae
Bezoekje van Amuz

BLOG