Rebacking Cats: The back

Na het verwijderen van het rugleder, komt de onderliggende boekrug vrij. Duidelijk zichtbaar zijn de opgekleefde (maar handbestoken) kapitalen en de rugversterking die op bijna alle plaatsen gebroken is.

After the removal of the spine leathet, the underlying spine is released. Clearly visible are stuck on (but handmade) headbands and the spinelinnings which are broken at almost all places.

De oude rugversterking  wordt verwijderd. Net als de oude lijm.
Om dit goed te kunnen doen dienen ook de originele kapitaaltjes tijdelijk verwijderd te worden.

The old spinelinnings are removed. Like the old adhesive.
To do this well the headsbands also be temporarily removed.

De kapitaalbandjes worden terug aangebracht. Vervolgens wordt een nieuwe rugversterking aangebracht vervaardigd van Archival Linnen.

The headbands are stuck on again. Then a new linning is applied ( made of Archival Linen).

BLOG