Rebacking: Remove the spine

De rug wordt verwijderd. Dit is altijd een delicaat werkje. Het leder is erg verzwakt en de rug zal in het ergste geval in 1001 stukjes zijn. Hier is het goed gelukt. De zone met de meeste beschadigingen (scheuren en plooi) is duidelijk veroorzaakt door het langdurig openliggen van het boek in een tentoonstellingskast. Het naaisel en de boekrug zijn gelukkig onbeschadigd.

The back is removed. This is always a delicate job. The leather is very weak and the back will be in the worst case in 1001 pieces. Here the removing was successful. The area with the most damage (cracks and fold) is clearly caused by the prolonged opening of the book lie in a display window. The sewing and spine are happely undamaged.

BLOG