Reliure de Lyon: “Veuves de maitres”

De laatste tijd zijn er mij erg enkele bijzondere geschriften onder ogen gekomen. Een ervan, een 19de eeuwse handleiding over boekbinden hoop ik beging 2014 in boekvorm te publiceren, maar daarover later meer. Een ander is het kleine boekje “Reglemens et statuts pour la communauté des Maitres Libraires, Relieurs, Doreurs de Livres sur tranche & sur cuir, de la Ville de Lyon” uit 1742. Terwijl de inhoud van het boekje zich vooral toelegt, op vormelijke zaken  (het organiseren van de feestdag van de patroonheilige, Saint Porte-Latine), is er achteraan het boekje, als een soort post scriptum een lijst bijgehouden van alle boekbinders in Lyon Deze stad is vooral bekend  (op boekbindersgebied) voor zijn Reliure de Lyon (voor een goede beschrijving zie: http://restaurationdelivres.com/fichiers/reliure_de_lyon.pdf ). Het zou zonde zijn om deze lijst niet te delen, vandaar bovenstaande foto’s. 


Lately I have seen few special texts. One of them, a 19th century manual on bookbinding I will publish as a book  in 2014, but more on that later. Another is the little book Reglemens et statuts pour la communauté des Maitres Libraires, Relieurs, the Doreurs & Livres sur tranche sur cuir, de la Ville de Lyon from 1742. While the content of the book is mainly focused on formal matters (organizing the feast day of the patron saint, Saint PorteLatine), there is  at the end of the book, as a sort of postscript  a list of all bookbinders in Lyon this city is known (in bookbindingmatters) for his Reliure de Lyon (for a good description see:
http://restaurationdelivres.com/fichiers/reliure_de_lyon.pdf ). It would be a shame not to share this list, hence the pictures above.

BLOG