Socotra by Claudius Schulze: preparing the sewing.


 

Voorprikken van de katerns.

The making of the sewing stations.

Bepalen van het naaischema met behulp van een Gabarit.

Determination of the sewing diagram by means of a Gabarit.

 

In het najaar van 2011 was er reeds een stukje over het boek “Socotra “van Claudius Schulze. Raadpleeg hiervoor het label “Socotra”. Voor meer info zie:


http://claudiusschulze.com
http://lonely-island.com/
In deze reeks kan je het inbinden van het boek volgen.
Vooreerst persen 24 uur in de slagpers.

In the autumn of 2011 there was already a post about the book “Socotra  by Claudius Schulze. Consult the label “Socotra“.  For more info see

http://claudiusschulze.com
http://lonely-island.com/

The  next weeks you can foolow the binding of the book.
 

First thing: 24 hours pressing the sections.

BLOG