The Dwarf Empire: Finished bindings

Variant C: enkele impressies
Variant C: some impressions

 

De binding herbergde een dvd, een affiche, een miniboekje, postkaarten en een brochure. In deze variatie werd ook het boekblok opgesplitst en kun je een deel van het boek eruitnemen en bekijken als een apart boek.

The binding harbored a DVD, a poster, a booklet, postcards and a brochure. This variation you can split a part of the book, take it out and view it as a separate book.


De eerder genoemde variant A: hier bekleed met een matgoud.
The aforementioned variant A: here lined with pale Gold

Deze variant heeft een zeer vlakke opening van het boekblok.
This variant has a very smooth opening of the book block.

De eerder genoemde Variant B; een soort koptische binding met een vergulde rug.
The aforementioned variant B, a kind Coptic binding with gilt spine.

Tenslotte een overzicht van de verschillende bindvariaties. Hopelijk zie je door het bos de bomen nog.
Finally, an overview of the different binding variations.

BLOG