Undercover: the sequel


Covers finished: only the titels, pastedown and flyleave to go,….

De omslagen bekleed,… alleen de titels en de doublures moeten nog worden aangebracht,…

BLOG