Variations on edge gilding 9

Rondom sneevergulden. Een werkje voor gevorderden. Eerst kop en staart en tenslotte de voorsnede. De moeilijkheidsgraad wordt bepaald door de dikte van het boek en de “rondingsboog” vooraan. He bladgoud dient deze ronding tijdens het aanbrengen te volgen.

Edge gilding in the round. First you do the head , then tail and finally the foredge. The difficulty is determined by the thickness of the book and the curve at the front.

Luisteren
Fonetisch lezen

BLOG