Xth F.I.R.A.Dit weekend vond de Xde F.I.R.A., Internationaal Forum voor Kunstboekbanden plaats te Brugge. De organisatie was in handen van ARA Belgica. Er werden lezingen en toespraken gehouden, ook er vonden er allerlei bezoeken plaats,… Meer info op http://arabelgica.be/

Een onderdeel van de Xde FIRA is een tentoonstelling van meer dan 200 banden in de bibliotheek “De Biekorf”. Er is werk te zien van topbinders zoals: Alain Taral, Sün Evrard, Florent Rousseau,…. Een mooie catalogus is verkrijgbaar. De tentoonstelling loopt nog tot 9 juli 2011. Voor meer info http://www.brugge.be/internet/nl/cultuur_sport_jeugd/Openbare_Bibliotheek/Catalogi.htm

This weekend the Xth FIRA, International Forum of Artbookbinding took place in Bruges. The organization was in the hands of ARA Belgica. There were lectures and speeches, also there were visits More info at http://arabelgica.be/

Part of the Xth FIRA is an exhibition of more than 200 bookbindings in the library The Biekorf. There is work by topbinders such as Alain Taral, Sün Evrard, Florent Rousseau,…. A beautiful catalog is available. The exhibition runs until July 9, 2011. For more info http://www.brugge.be/internet/nl/cultuur_sport_jeugd/Openbare_Bibliotheek/Catalogi.htmBLOG