A giant book: the sewing

Een reuzen boek: voor het aanstaande bezoek van enkel reuzen (waarover later meer) dit reusachtig gastenboek. Het boekblok  bestaat uit een volledig pak Bugra papier. Hierdoor is het met moeite verplaatsbaar door 1 persoon. Verder is het beschikbare materieel (persen, naaibank,…) steevast te klein. Het moet dus steeds op maat vervaardigd of geïmproviseerd worden. In bovenstaande foto  een tijdelijke naaibank XL.

A giant book for the forthcoming visit of a few giants (of which more later), this huge guestbook. The book block is made of full pack of Bugra paper. As a result, it is displaceable with difficulty by one person. Furthermore, the available equipment (presses, sewing bench …) are all too small. For the bindingprocess they have always be made to measure or improvised. In the photo above a temporary sewing bench XL.

BLOG