Artificial aging the edge

Het eindresultaat: de verouderde boeksnede.

The artificial aged bookedge.


Op zoek naar de juiste kleur.
Looking for the right color.

 
Voor een project werd me gevraagd de boeksnede kunstmatig te verouderen. Een wat ongewone vraag (want meestal moet een boek er piekfijn uitzien hier wordt het tegenovergestelde beoogd). Hier het hagelwitte boek.
For a project I was asked to age the edge of a book A rather unusual question (because usually a book must looking brand new here is the opposite intended). Here the pure white book.

BLOG