New publication: “Deezen schat ter eenige weetenschappen der boekbinders en andere konsten”


 “Deezen schat ter eenige
weetenschappen der boekbinders en andere konsten” 
van J.V. Marsboom

Dit boeiende
en unieke manuscript uit 1844 bevat tal van recepten en andere
“weetenschappen”  uit het  19de eeuwse boekbindersvak. De tekst
is rechtstreeks overgenomen van het origineel en hier eenmalig en in beperkte
oplage uitgegeven.
Afmetingen: H
25 cm x B  16 cm
Aantal
pagina’s: 44
Het boekje
werd gezet in Gill Sans en Garamond.  De
tekst werd gegoten in een monotype door de Enkidu pers en gedrukt  op een Vandercook proefpers door Marc
Gerené.
Het gebruikte
papier is “Oud Hollands” van Van Gelder.
  
De oplage bedraagt 100 genummerde exemplaren:

 •  5
  luxe exemplaren gebonden in  een
  kunstband van perkament door boekbinderij Toon Van Camp. Genummerd 1-5 Deze
  exemplaren bevatten een  fotografische
  reproductie van  de originele boekband en
  van  een pagina uit het manuscript.
  Genummerd I tot  V.  Prijs 195 € excl verzendkosten

 •  
  40
  exemplaren zijn gebonden in een papieren omslag.  Genummerd: 6 tot 45. Prijs: 42€ excl
  verzendkosten
   
 •  55
  exemplaren zijn ongebonden. Voor de binder worden nog 4 extra vellen Oud Hollands
  toegevoegd. Genummerd 46 tot 100.  Prijs
  35 € excl verzendkosten

U kan het boekje bestellen door
contact op te nemen met boekbinderij Toon Van Camp:
Mail (bij voorkeur):
[email protected]
In de volgende posts wordt het ontstaan van dit boekje toegelicht.


This
exciting and unique manuscript from 1844 contains numerous recipes and
other ” weetenschappen ” from the 19th century bookbinding .
The text is taken directly from the original and here once printed in limited edition.
Attention: text in Dutch.Dimensions : H 25 cm x W 16 cmNumber of pages : 44The book was set in Gill Sans and Garamond. The text was set in lead on  a monotype by Enkidu press and printed on a Vandercoock proofpress by Marc Gerene .The paper used is ” Old Dutch ” Van Gelder .

 An edition of 100 numbered copies :

 • 5 deluxe copies bound in a bookbinding of parchment by Toon Van Camp . Numbered 1-5 These examples contain a photographic reproduction of the original book binding and a page from the manuscript . Numbered I to V. Price € 195 excl shipping 
 •  40 copies are bound in a paper cover . Numbered . 6 to 45 Price : € 42 excl shipping
 • 55 copies are unbound . For the binder 4 additional sheets are added Old Dutch . Numbered 46 to 100 . Price € 35 excl shipping


You can order the book by contacting binding Toon Van Camp contact :Mail (preferred ) : [email protected]In the next posts , the creation of this book explained.


BLOG