Deezen schat: The manuscript

Een blik achter de schermen: het manuscript. Bovenstaand enkele scans van het originele manuscript. De boekband is in slechte staat. Ook de tekst is op vele plaatsten erg toegetakelt. Niet in het minst door een kinderhand die er sommen en kribbels in heeft neergepent. Verder is er op 2 plaatsen  met deskundige hand een halve blz. uit gesneden (zie bovenste scan). Ondanks deze bedenkelijke staat is de inhoud van het manuscript uniek en biedt het een bijzondere inkijk in het boekbindersvak van de eerste helft van de 19de eeuw.

A look behind the scenes: the manuscript. Above some scans of the original manuscript. The binding is in poor condition. The text is damaged in many places. Not at least by a child’s hand who has made sums and scribbles. Furthermore, there are been  cut out  (at 2 locations ) a half page. Despite this precarious state is the content of the manuscript is unique and provides a special insight into the bookbinding of the first half of the 19th century.

BLOG