Bart Moeyaert: De baas van alles.

Een Belgische schrijver waarvan ik altijd al graag iets wou inbinden was Bart Moeyaert (zie http://www.bartmoeyaert.com/ ). Het evenement van  ARA Belgica  (zie  http://arabelgica.be/nl ): “Belgische schrijvers in boek en band” was hiervoor een goede aanleiding. Jammer genoeg (en dat geldt voor meer hedendaags Belgische schrijvers) zijn er van het werk van Bart Moeyaert geen “bibliofiele uitgave’s ” gemaakt. Ik ben dus maar opzoek gegaan naar een gewone handelseditie. Een uitgave die al snel in het oog springt is “De baas van alles”. Dit boek is deels gedrukt in glow-up inkt, wat het mogelijk maakt om het boek in het donker te lezen. Handig voor kinderen, jong en oud die stiekem na slapenstijd nog een boek willen lezen. Het idee voor het bandontwerp volgde al snel: de boekband zou een toegevoegde dimensie moeten hebben wanneer het boek gelezen zou worden: in het donker. Dit zou mijn inzending worden.

A Belgian writer that I’ve really wanted to bind some work from was Bart Moeyaert (see http://www.bartmoeyaert.com/ ). The event  of ARA Belgica (see  http://arabelgica.be/nl ): Belgian writers, a binding hommage was a good reason for this. Unfortunately (and this applies to more contemporary  Belgian writers) there are no bibliophile edition‘s” made ​​the work of Bart Moeyaert. So could I only went looking for a regular trade edition. One book that quickly catches the eye is De baas van alles.” This book is partly printed in glow-up ink, which makes it possible to read the book. into the dark. The idea for the band design soon followed: the binding should have an added dimension when read in the dark. This would be my entry.

BLOG