De baas van alles: Some experiments

 Vervolgens experimenteerde ik ermee op resten leer. Hierdoor vond ik het meest passende medium qua felheid en soepelheid.

Then I experimented with them on leather remnants. So,  I did  found the most appropriate medium in terms of brightness and flexibility.

 
 

Voordat ik het boek verder inbond, moest ik eerst kunnen inschatten wat het effect was van het glow-up medium. Hiervoor kocht ik bij plaatselijke handelaren alle mogelijke varianten glow-up mediums op.

Before I bound the book, I had see what the effect of the glow-up medium would bring. For this I bought at local merchants all possible variations of glow-up mediums.

BLOG