Binding my William: Mounted etchings

 
Daarom kies ik hiervoor het toevoegen van een dubbel gevouwen papier
(katern) waarop de etsen gemonteerd worden. Dit wordt gedaan voor alle 9
stuks. Door deze toevoeging behouden ze meer hun eigenheid, hebben ze
meer ruimte, en geeft dit meer rust aan het boek. De toegevoegde katernen met gemonteerde etsen, worden op hun originele plaats meegenaaid in het boek.
 
In this case I choose therefore, for the addition of a double-folded paper (section) in which the etching is mounted. This is done for all nine pieces. With this addition, they retain more of their individuality, they have more space, and gives more peace to the book. The added sections with mounted etchings are sewn in their original place between the text.

De etsen zijn gedrukt op enkele bladen Arches en zitten los tussen de ongebonden tekst.  Een voor de handliggende oplossing voor het binden zou kunnen zijn dat de etsen op “oortjes” worden gemonteerd en zo meegenaaid in het boekblok. Een nadeel hiervan is dat de eigenheid van de etsen dan verloren dreigt te gaan. De oortjes geven dikwijls een wat geforceerde opening en de confrontatie van het grafische met de tekst lijkt te druk.

The etchings are printed on single sheets of Arches and put loose between the unbound text. An obvious solution for the binding of them could be that the etching are mounted on “ears” and so sewn with the bookblock. A disadvantage of that is the nature of the etching than to be lost. The ears are visble and very often ther is a forced opening. Also the confrontation of the graphic part with the text seems too busy.

BLOG