Kromekote: a workshop

Mijn eerste kromekote,…een craquelé variant maar nog veel werk aan de winkel.

My first Kromekote … a crackling version but still much work to do.

 

 Het rek met verschillende opgeloste pigmenten. Sommige zijn nog gemaakt door Micheline de Bellefroid zelf.

The rack with different  pigments in solutions. Some are made ​​by Micheline de Bellefroid herself.

 

Francoise
Bausart in actie met de benodigde chemicalien.

Francoise Bausart working with the chemicals.

 
Afgelopen zaterdag vond een workshop kromekote plaats, georganiseerd door Ara Belgica (zie http://arabelgica.be ) voor hun leden.Een mooi iniatief
Deze workshop vond plaats in het Instituut voor Kunst en Ambacht te Mechelen
( zie http://www.ikamechelen.be). Meer bepaalt in het atelier van de afdeling boekbinden en onder deskundige leiding van Francoise Bausart.

Last Saturday there was a workshop about Kromekote, organized by Ara Belgica (see http://arabelgica.be) for their members.
This workshop was held at the Institute for Arts and Crafts in Mechelen (See http://www.ikamechelen.be), in the studio’s of the bookbinding department and under the expert guidance of Francoise Bausart.

BLOG