Liberating Bookdesign: Gilding the boards

De borden zijn verguld met 23,5 kt bladgoud.Vervolgens zijn ze gemonteerd. Het boek is nu klaar om een bandontwerp te krijgen. Dit de opdracht voor de eigenaar/lezer. In principe kan elk magnetisch object aangebracht worden, zelfs de befaamde koelkastmagneetjes. Bij het boek horen echter aangepaste magneetjes, maar daarover meer in de volgende post.

The boards are gilded with 23.5 kt gold.Next they are mounted. The book is now ready to get a design.  This is the order for on behalf of  the owner / reader. In principle, any magnetic object  can be used  ​​even the ordinary  refrigeratormagnets. The book, however, have custom made magnets, but more about that in the next post.

BLOG