Liberating bookdesign: Only 1 of the 1001 possibilities


 Zo kan ieder in absolute vrijheid zijn eigen boekontwerp maken. Hierboven juist 1 van de 1001 mogelijkheden.
 
Thus, everyone could be making his own bookdesign in absolute freedom. Just above one of the 1001 possibilities.


Verder zijn er ook enkele stukken voorzien van betiteling.
There are also some pieces with the titel of the book.


Omdat niet iedereen beschikt over decoratief magnetisch materiaal heb ik bij het boek enkele decoratieve magneten toegevoegd. Deze kan men naar hartenlust gebruiken om op de band aan te brengen.
Because not everyone has decorative magnetic material I added some decorative magnets with the book. This can be used to your heart to apply on the bookbinding.

BLOG