Who’s afraid of some genuine gold: Gilding in-pression

Begin 2013 verscheen er een artikeltje van mijn hand, in het tijdschrift van Stichting Handboekbinden, Zie ook:  http://www.stichting-handboekbinden.nl/site/ . Bedoeling van het artikeltje was om het koudwatervrees weg te nemen, dat er nog steeds tegenover het vergulden bestaat. Er worden enkele eenvoudige verguldtechnieken beschreven.

In early 2013, there appeared an article by me, in the journal of Stichting Handboekbinden, see also:  http://www.stichting-handboekbinden.nl/site/  . The purpose of the article was to encourage gilding, by describing simple gilding techniques..

BLOG