Passé-carton/ Franse Band: Headbands







Op de rug wordt het kapitaalbandje verstevigd met een stuk Japans papier (minimale dikte, maximale sterkte).

On the back of the book the headband is reinforced with a piece of Japanese paper (minimum thickness, maximum strength).







En vervolgens wordt het kapitaalbandje genaaid.

Then the headband is sewn.



Het boek in de pers gefixeerd.

The book put down in the press.



De belangrijkste handleidingen over kapitaalbanden zijn:

  • Headbands, How to work them, Jane Greenfield & Jenny Hille, Oak Knoll Press
  • Les tranchefiles brodées, etude historique et technique, Bibliothèque Nationale
  • DieKapitale, Claus Maywald-Pitellos & Friedrich Prenzlau

Tips over andere handleidingen zijn altijd welkom!!

Voor dit boek gebruik ik een Frans kapitaalband, met een enkele kern van leder & perkament. De andere benodigdheden zijn: een naald, een stukje Japans papier en natuurlijk verschillende kleuren zijdedraad.

The most important manuals on headbands are:

  • Headbands, How to work them, Jane Greenfield & Jenny Hille, Oak Knoll Press
  • Les tranchefiles brodées, etude historique et technique, Bibliothèque Nationale
  • DieKapitale, Claus Maywald-Pitellos & Friedrich Prenzlau

Tips on other manuals are always welcome!



For this book
I use a French headband with a single core of leather and parchment. Other requirements are: a needle, a piece of Japanese paper and fine silk thread in different colors.

BLOG