Passé-carton/ Franse Band: Preparing the boards

Vervaardigen van de groeven voor de naaitouwen,…

Making of the grooves for the cords,…..Aangebracht cambreerblad zorgt voor de juiste trekkracht en beschermd tegelijkertijd.

Added paper ensures the correct tension to the board and protected simultaneously.Vanwege het bijwonen van de interessante Education & Training Confernce van de Society of Bookbinders van het afgelopen weekend komt het berichtje iets later deze week,…Maar hier zijn we dan weer,..

De borden van een Franse band worden steeds gemaakt van het hoogwaardigste karton. Hier afgebeeld zijn:

  • Blauwbord: zeer sterk , maar jammer genoeg niet meer te krijgen.
  • Groen Millboard: zeer sterk, zuurvrij en gebufferd.
  • Lilla Eternoboard: sterk, zuurvrij en gebufferd.

Because of attending the interesting Education & Training Confernce of the Society of Bookbinders of last weekend a message a little later this week but here we are again, ..

The boards of a Passé-carton are always made ​​from highest quality cardboard. Shown here:

Blauwbord: very strong, but unfortunately no longer available.

Green Mill Board: very strong, acid free and buffered.

Lilla Eterno Board: strong, acid-free and buffered

BLOG