Passé-carton/ Franse Band: tears and ears

Tenslotte wordt alles geperst en laten we dit 24 uur drogen.

Finally everything is pressed, and let everything dry for 24 hours.

Het boek heeft een aantal etsen “hors texte”. Ze beslagen een hele pagina en bestaan uit een enkel blad. Om ze aan de katernen te bevestigen worden er “oortjes” gebruikt. De oortjes voor de montage van de etsen “hors texte” worden aan de katernruggen gelijmd. Vervolgens worden de etsen gemonteerd. Sommige etsen worden voorzien van een oortje en rechtstreeks meegenaaid. De etsen worden hierdoor niet mee gekneept. Hierdoor bekomt men een grote beweeglijkheid. Ook de oorspronkelijke omslag wordt op deze manier bevestigd.

The book has a number of etchings hors texte. They consist of a single sheet. To adhers the etchings “ears” are used. The ears for mounting the etchings “hors texte” are glued to the backs of the signatures. Then teh etching are mounted on it. Some etchings are provided with an ear and sewn directly. The etchings are thus not backed. This methode achieves easy opening. The original cover is mounted in the same way.Kleine restauraties worden uitgevoerd: scheuren hersteld en ontbrekende delen aangevuld. Hiervoor wordt een bijpassend Japans papier gebruikt, zowel qua kleur als qua dikte.

Little restorations are done: tears are repaired and missing parts added. This is done with a matching Japanese paper, both in color and in thickness.

BLOG