Roofworks in progress: the inside


Heden een periode van dakwerken,… de afwerking van de binnenzijde. Deze blog wordt terug hernomen vanaf 31 juli.

Today the start of a period of roofworks, finishing the interior. This blog will resume again from July 31.

BLOG