Petrus Alamire: Covering


Het beklede boek. Nu nog omslag afwerken,….
The covered book. Now only finishing cover ….

Vervolgens wordt het leder op de platten aangebracht. De inslagen worden de dag nadien omgeslagen.
Then the leather is applied to the boards. The turn-ins, are done the day turned after.


 

Omdat het boek zo groot is wordt het leder in 2 fases aangebracht. Eerst wordt de enkel het leder de rug aangebracht. Hierdoor heb ik voldoende controle (en tijd ) om een goede hechting te verkrijgen en de ribben te accentueren.

Because the book is so bi, the leather is applied in two phases. First, the leather is applied to the back. Because of this, I have sufficient control (and time) in order to obtain a good adhesion, and to shape the cords.

Vervolgens worden de randen en de rug uitgedund. Het leder wordt ook handmatig zwart gekleurd.

Then the edges and back are thinned The leather is also manually colored black.

Eerst wordt op een groot stuk kalfsleder  ( 80 cm x 120 cm) de omtrek van het boek uitgetekend.
First, on a large piece of calf  (80 cm x 120 cm) the periphery of the book is drawn.

BLOG