Petrus Alamire: finnishing

Eerst wordt er een patroon voor de blinddrukken op papier uitgewerkt. Dit patroon is een exacte kopie van het patroon van het originele koorboek.

First, I drawn up a pattern on paper for the blindstamps. This pattern is an exact copy of the original choir book.

De gebruikte stempels en rolfileten.

The stamps and rolls.

 

Eerst wordt het lijnpatroon in blinddruk aangebracht op de platten.
First, a line pattern of  blind stamps is applied on the boards.


Vervolgens worden deze vlakken  voorzien van blinddrukken. Deze worden uit de vrije hand aangebracht.
Then these surfaces are filled in with the stampsin blind. These are applied  with freehand.

BLOG