Repro’s for Maagdenhuis Museum

Start off

Voor het Maagdenhuis Museum heb ik een enkele hoogwaardige reproductie’s mogen maken van archiefstukken. Het betrof o.a. een vondelingenboek, een testament, een register,… Er werd gekozen om deze reproducties op een stevige, duurzame en klassiek ambachtelijke manier in te binden. De boeken werden ingebonden met de K118 -techniek. Hieronder enkele foto’s van het bindproces voor het aanrijgen van de borden, maar reeds met handbestoken kapitalen en de typische perkamenten rugversterking..

For the Maagdenhuis Museum I have been able to make some high-quality reproduction of archives. This included a Vondelingenboek, a will, a register, etc. It was chosen to bind these reproductions to a solid, sustainable and classical crafted bindings. The books were bind to the K118 technique. Below are some pictures of the binding process before the books where set in boards, but already with handmade headbands and the typical parchment back reinforcement ..

Boards

Vervolgens worden de borden aangebracht en afgewerkt.

Then the boards are applied and finished.

Finished books

De boeken worden geïnstalleerd in de voorzitterskamer van het museum. De boeken worden bekleed in Harmatan finest.

The books are installed in the museum. The books are been covered in Harmatan finest.

BLOG