several series

Een onderdeel van het werk in de handboekbinderij is het binden van kleine series. Hierboven enkele recente werken.

A part of the work in the workshop is to bind small series. Above, some recent work.

BLOG