The Dwarf Empire: Edge gilding

Variant A: Vergulden van de kopsnede.
Variant A:  Gilding the topedge.

Variant B: Het vergulden van de genaaide rug. De 4de zijde van een boek.
Variant B: The gilding of the spine. The fourth edge” of a book.

Variant C: Sneevergulden aan kop-, voor- en staart snede.
Variant C:Gilding the top-, fore- and bottomedge

Dit boek heeft zoals vorige keer vermeld doorheen het proces 3 uitvoeringen gekend. Dit vindt je ook terug in het sneevergulden.
This book has been made, as mentioned last time, in 3 different versions. This is also reflected in the edgegilding.

BLOG