The Dwarf Empire: Sewing

Genaaide boekblokken.
Sewn book blocks.

De kleur van de naaidraad  werd aangepast aan de foto’s van elke pagina.
The color of the sewing thread was adapted to the pictures of each page.

Een van de dingen die ik het laatste jaar veel doe is het werken in opdracht. Je krijgt hier minder ruimte maar dit wordt gecompenseerd door ideeën en toepassingen waar je zelf nooit op zou komen.   Deze reeks is een samenvatting de verschillende boeken die ik voor fotografe Sanne De Wilde heb gebonden. Haar werk kan je terugvinden  op http://www.sannedewilde.com/
Haar project “The Dwarf Empire” kan je zien op: The Dwarf Empire
In het totaal zijn er slechts 8 exemplaren gemaakt van dit boek, toch zijn er 4 verschillende versies en uitvoeringen. Doordat werken voor/met haar gelijk staat met een enorme veelheid van ideeën zijn 4 verschillende uitvoeringen eigenlijk nog weinig.

One of the things I do is a lot the last year working on commission. You will get less space but this is compensated by ideas and applications that you yourself would never come. This series is a summary of the various books I‘ve bound photographer Sanne De Wilde. Her work can be found on  http://www.sannedewilde.com/

Her project “The Dwarf Empire can be seen at: The Dwarf Empire

In total there are only 8 copies made ​​of this book, yet there are 4 different variations on the binding of them. Because working for / with Sanne this is equivalent with a huge variety of ideas  so 4 different variations are at the end really little.

BLOG