Variations on edge gilding 5

Mixed media 2: gold sprinkled edge. Use goldleaf as a paint to sprinkle.

Mixed media 2: met goud gesprenkelde snede. Gebruik bladgoud i.p.v. verf/inkt.

BLOG